KOLS-kurs, Vesterålen

Gruppeopplæring, Medisinsk avdeling Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har KOLS; kronisk obstruktiv lungesykdom, og deres pårørende

Kunnskap gir økt trygghet og mestring i hverdagen. På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta. Opplys gjerne i henvisninga om pårørende skal delta. 

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Nordlandssykehuset Vesterålen, Medisinsk avdeling, Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga med Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Ivar Bergmoes gate 3. Møterom A3100 i 3.etasje på sykehuset
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Vesterålen
Medisinsk klinikk i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Medisinsk ansvarlig lege er Tor Erik Tendeland 
Innlegg fra
Overlege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, brukerrepresentant  
Kontaktinformasjon
Kursleder Lene K. Mathisen
lene.karina.mathisen@nlsh.no

Helsesekretær
Åse Jin Brustad
ase.jin.brustad@nlsh.no 
75 42 42 85

Lærings- og mestringssenteret
ragna.renna@nlsh.no
90950558
 

Kursdatoer

1. og 2. april 2020, utsatt pga smitteforebygging 

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum.
Pårørende inviteres til å delta på kurset.
Her finner du informasjon om reise, opphold og fri fra arbeid for å delta på kurs:

Reiseutgifter:
 Pasientreiser

Fri fra arbeid for å delta på kurs:
NAV

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Fysisk aktivitet og sykdom. Utfordringer i dagliglivet. Brukererfaring.

Mål

Målet er at du og din pårørende skal få hjelp til å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under:

Kurstilbud

Nyttige nettadresser

Behandling av KOLS ved Nordlandssykehuset

Helse Norge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Fant du det du lette etter?