KOLS-kurs - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har KOLS; kronisk obstruktiv lungesykdom, og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta. I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. 

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Nordlandssykehuset Vesterålen, Medisinsk avdeling, Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga med Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum. 

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Rettigheter, egenandel, reiser- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter  i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Fysisk aktivitet og sykdom. Utfordringer i dagliglivet. Brukererfaring.
Kunnskap gir økt trygghet og mestring i hverdagen. På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

Målsetting

Målet er at du og din pårørende skal få hjelp til å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Behandling av KOLS ved Nordlandssykehuset

Helse Norge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Fant du det du lette etter?