HELSENORGE

Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset - november 2021

Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.
Målet med kurset:
 • Gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne gjennomføre sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte.
 • Skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant.

Program for dagen:

16:00 - 17:00 Enkel møtemat
17:00 - 17:15 Velkommen
     Presentasjonsrunde, plan for dagen, praktisk informasjon
17:15 - 17:30 Nordlandssykehusets struktur
                        Ved medisinsk direktør, Beate Sørslett
17:30 - 17:45 Pause
17:45 - 18:00 Brukermedvirkning
                        v/ Edgar Wammervold, brukerrepresentant ved lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset
18:00 - 18:15 Ungdomsrådet
                        Slik jobber Ungdomsrådet, 10 råd for god brukermedvirkning
                        v/ Marie Dahlskjær leder av Ungdomsrådet Nordlandsykehuset
18:15 - 18:30 Pause
18:30 - 18:45 Rollen som brukermedvirker
                        v/ Gunn Strand Hutchinson, nestleder Brukerutvalget
18:45 - 19:00 Å bruke egne erfaringer
                        v/ Elisabeth Heldahl Erfaringskonsulent Nordlandssykehuset
                        v/ Viktoria Linea Høybakk, Ungdomsrådet
19:00 - 19:30 Inndeling i grupper:
   • Kursrom 1: Å være brukerrepresentant i prosjekter/utvalg/forskning
   • Kursrom 2: Å holde foredrag – legge opp til god undervisning
   • Kursrom 3: Å være frivillig
19:30 - 19:45 Forventninger og praktisk info til deg som brukermedvirker
                        v/ prosjektgruppa
19:45 - 20:00 Oppsummering
                        v/ prosjektgruppa
Fant du det du lette etter?