Lik praksis i nord

Kurs, 05.10.2016-06.10.2016

Konsensuskonferanse om diagnostisering av autismespekterforstyrrelser

 

Målet med konferansen er å løfte utfordringer rundt diagnostisering av autismespekterforstyrrelser for å kunne jobbe mot en mest mulig enhetlig utredningspraksis.

Når og hvor

Dato
05.10.2016-06.10.2016 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Festsalen
 
Arrangør
Nordlandssykehuset (NLSH) v/Fagenhet for autisme i samarbeid med Regionalt Fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (RFAAT). 
Kontaktinformasjon
Fagenhet for autisme, Enhetsleder Sven Olav Vea. Telefon 75501938 eller 91706664
 

Autismespekterforstyrrelser er et felt hvor gammel tenkning utfordres og ny kunnskap tilføres kontinuerlig. Diagnostiseringen av disse tilstandene er komplisert og krever høy kompetanse.
Felles forståelse av diagnosekriterier og implementering av retningslinjer for utredning er eksempler på områder hvor forbedringspotensialet er stort.

Målgruppe:
Ansatte i spesialisthelsetjenesten, psykisk helse og habilitering i Helse Nord med ansvar for utredning og diagnostikk av barn, unge og voksne.

Program

Onsdag 5 oktober
10.00 - 10.10 Innledning til konferansen
Per-Willy Antonsen

10.10 - 10.30 Helse Nord, retningslinjer ved diagnostisering av ASD
Kari Anne Pedersen

10.30 - 10.50 Autismeforeningen Troms
Katrine With Eielsen

11.00 - 12.15 DSM-V og ICD 11
Synnve Schjølberg

12.15 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.45 Anamnese
Frithjof Kvinge

14.00 - 16.00 ADOS og ADI-R og andre screeningverktøy
Synnve Schjølberg

16.15 - 17.00 Medisinsk kartlegging
Silje Tessem
Bente Ødegaard


Torsdag 6. oktober

09.00 - 10.00 Nevropsykologisk kartlegging
Jørgen Sundby

10.10 - 10.40 Observasjon og innhenting av informasjon om pasient
Sidsel Romhus

10.50 - 11.45 Differensialdiagnostisk vurderinger
Erling Kvig

11.45 - 12.45 Lunsj

12.45 - 14.30 Inflasjon i diagnoser
Jørgen Sundby

14.30 - 15.30 Plenumsdiskusjon med panel:

  • Per-Willy Antonsen
  • Synnve Schjølberg
  • Jørgen Sundby 
  • Sidsel Romhus
  • Katrine With Eielsen 
  • Erling Kvig
  • Frithjof Kvinge

Klikk her for å laste ned hele programmet

Klikk her for å gå til elektronisk påmelding

Fant du det du lette etter?