Lungekreft, Bodø

Gruppeopplæring, Ca 1 gang per år, Medisinsk klinikk

2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å kunne delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
Ca 1 gang per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, etasje 1.
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Vardesenteret og Lungekreftforeningen. Medisinsk ansvarlig lege er Terje Tollåli. 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, psykolog, erfaren brukerrepresentant, ernæringsfysiolog, sosionom, Vardesenter, fastlege, fysioterapeut og Lungekreftforeningen 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Monica Naess
E- post: monica.naess@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 53 44 60

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
  
 

Kursdatoer

Det er ikke satt opp dato for neste kurs enda, ta kontakt med kursleder  for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Det er plass til 16 deltagere totalt og det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap, behandling og oppfølging ved lungekreft. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Fysisk aktivitet avspenning og fatigue. Kostråd. Å leve med alvorlig sykdom. Presentasjon av Vardesenteret og Lungekreftforeningens tilbud.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Lungekreft ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Kreftlex

Kreftforeningen

Vardesenteret

Lungekreftforeningen

Fant du det du lette etter?