Lungekreft, Bodø

Gruppeopplæring, Ca 1 gang per år, Medisinsk klinikk, Lærings- og mestringssenteret

2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å kunne delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
Ca 1 gang per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, etasje 1.
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Vardesenteret og Lungekreftforeningen. Medisinsk ansvarlig lege er Terje Tollåli. 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, psykolog, erfaren brukerrepresentant, ernæringsfysiolog, sosionom, Vardesenter, fastlege, fysioterapeut og Lungekreftforeningen 
Kontaktinformasjon
Kursledere Trude Kristiansen og Monica Naess
E- post: trude.merete.kristiansen@nordlandssykehuset.no
monica.naess@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 53 44 60

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
  
 

Kursdatoer

Det er ikke satt opp dato for neste kurs enda, ta kontakt med kursleder Trude Kristiansen for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Det er plass til 16 deltagere totalt og det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap, behandling og oppfølging ved lungekreft. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Fysisk aktivitet avspenning og fatigue. Kostråd. Å leve med alvorlig sykdom. Presentasjon av Vardesenteret og Lungekreftforeningens tilbud.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Lungekreft ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Kreftlex

Kreftforeningen

Vardesenteret

Lungekreftforeningen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.