Mangfold og muligheter

Kurs, 17.10.2017-18.10.2017

Hva vet vi om psykoser i dag?  På konferansen skal vi vise ulike innganger til mangfoldige utrykk og mangfoldig behandling, presentert av de fremste innenfor fagområdet i inn og utland.

Velkommen til konferanse i Bodø. Vi ønsker å samle spesialister fra hele Norge til faglig påfyll og diskusjon om tema som engasjerer oss.

Når og hvor

Dato
17.10.2017-18.10.2017 
Klokkeslett
08:30-17:00
Sted
Radisson Blu Hotel Bodø, Storgata 2, 8001 Bodø
 
Mer informasjon
inger.simonsen@nlsh.no  

Konferansen skal presentere bredde og ny kunnskap fra fagfolk samt fra mennesker med egenopplevd psykoser.

Konferansen er en del av Nordlandssykehusets kompetanseløft psykoser. Komiteen som har bistått i å utarbeide programmet består av spesialister ved Regional enhet for psykoser, Psykoseteamet Salten Psykiatriske Senter og HR - Seksjon for kunnskapsbygging.

Godkjenning:
Den norske legeforening:

Allmennmedisin: 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri: 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.
Nevrologi: 14 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk psykologforening:
Godkjent som 11 timers fritt spesialkurs og som 11 timers vedlikeholdsaktivitet


Konferanseavgift:
kr.4.500,- inkl. kaffe/te og lunsj 2 dager

Program:

Tirsdag 17. oktober
08.30 Registrering
09.30 Velkommen
09.40 Min psykose
• Ole-Petter Arneberg, forfatter
10.30 Tidlig oppdagelse og behandling
• Professor Merete Nordentoft
11.30 Pause
12.00 Tidlig oppdagelse og behandling
• Professor Merete Nordentoft
13.00 Lunsj
14.00 Hva vet vi om effekten av ulike psykososiale tiltak ved psykose og hvor går veien videre? • Professor Jan Ivar Røssberg
15.00 Pause
15.15 Medikamentell behandling av psykoser: Nytte, begrensninger og nye muligheter
• Professor II Universitetet i Bergen, Erik Johnsen
16.15 Forskning på arbeid og alvorlige psykiske lidelser
• Psykologspesialist Beate Brinchmann, NLSH
17.15 Avslutning

20.00 Middag

Onsdag 18. oktober
09.00 Rusutløst psykose.
• Professor Jørgen Bramness
10.30 Pause
11.00 Inflammation and schizophrenia
• Professor Iris Sommer
12.00 Inflammation and psychosis
• Professor Iris Sommer
13.00 Lunsj
14.00 Hørselshallusinasjoner
• Professor Kenneth Hugdahl
15.00 Pause
15.15 Billedfremstilling av nevroinflammasjon: PET og MRI
• Professor II Rune Kroken
16.00 Familieperspektivet, hva vet vi nå?
• Psykologspesialist Kari Bøckmann
17.00 Avslutning

Forelesere

Merete Nordentoft Læge, ph.d., MPH, dr.med., speciallæge i psykiatri Professor, Psykiatrisk Center København. Primære forskningsområder er epidemiologi, psykisk lidelse, psykiatri og selvmord. Hun er en af de fem PI’s i iPSYCH, the Lundbeck Foundation Initiative For Integrative
Psychiatric Research, som har til formål at undersøge genetiske og
miljømæssige årsager til psykiske lidelser.
Hun er ansvarlig for The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7 som er en vigtig del af iPSYCH. Hun modtog i 2012 Region
Hovedstadens pris "Global Excellence in Health".

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Seksjon for behandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus. Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak for personer i en tidlig psykosefase. Dette gjelder hvordan behandlingsmiljøet bør
optimaliseres, ulike aspekter ved tidlig intervensjon, randomiserte
kontrollerte forsøk av kognitiv atferdsterapi og familiearbeid.

Kenneth Hugdahl er professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og har bistilling ved Haukeland Universitetssykehus, delt
mellom Divisjon for psykisk helsevern og Radiologisk avdeling.
Kenneth Hugdahl var sentral ved innføring av fMRI og måling av
hjernefunksjon i Norge. I senere år har hans forskning vær fokusert mot hørselshallusinasjoner ved schizofreni, der en hovedhensikt er å forstå de underliggende nevrobiologiske korrelat til slike opplevelser, som kan bidra til bedret diagnostikk og behandling. Hugdahl har mott ERC Advanced Grant to ganger fra EU for sin forskning og har publisert en rekke artikler og bøker

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehus Innlandet. Bramness var i 8 år forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning ved UiO. Han er lege og spesialist i psykiatri. Han tok sin doktorgrad på Folkehelseinstituttet og på Farmakologisk institutt ved UiO i 2005. Han har publisert mer enn 130 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av legemidler.

Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/ overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB. Interessefelt er innenfor behandling av psykoselidelser og han har Ph.d. innenfor feltet behandling av schizofrenispektrumtilstander

Dr. Iris E. Sommer is professor of psychiatry at The University Medical Center Utrecht. She has performed a substantial amount of research within the field of schizophrenia, collaborating with several acclaimed researchers. She has been editor-in-chief in many prestigious journals.
Her methods to better understand common symptoms of complex brain disorders are broad and include inflammation, various brain imaging techniques, phenomenology, epidemiology, focal brain stimulation, (epi) genetics. She has also made very important progress, especially in the understanding and also treatment of hallucinations. Her aim is to further improve future perspectives for patients with schizophrenia and other complex brain disorders.

Rune Andreas Kroken, assisterende avdelingssjef/ overlege ved
Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og
professor II, UiB. Interessefelt er innenfor behandling av psykoselidelser og han har Ph.d. innenfor feltet behandling av  schizofrenispektrumtilstander

Ole-Petter Arneberg er en norsk forfatter. Arneberg kommer fra Rjukan. Debutboka MEPÅNO kom ut på Flamme Forlag høsten 2008. Arneberg er medredaktør i den litterære fanzinen Kollege og spiller i bandet Feilkontroll. Høsten 2017 gir han ut ny roman hvor han beskriver
egenopplevd psykose.

Beate Brinchmann, psykologspesialist/leder regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse. Stipendiat UiT. Erfaring med implementering av arbeidsrehabilitering som del av helsetjenesten i over 10 år. Har vært prosjektleder for "Kom i jobb», en av 8 nasjonale piloter på IPS og forsker på effekten av implementering av IPS.

Kari Bøckmann jobber som rådgiver for medisinsk direktør i
Nordlandssykehuset. Hun har vært sentral i arbeidet med
Helsedirektoratets nye pårørendeveileder, som ble ferdig i begynnelsen av januar 2017. Dessuten har hun hatt hovedansvaret for det faglige stoffet i den nye og landsdekkende nettsiden for pårørende. Hun har tidligere
jobbet som leder ved psykoseteamet i Nordlandssykehuset, hvor arbeid med familien står sentralt.

 
 

Invitasjon og program

Påmelding

Fant du det du lette etter?