Migrasjonshelse

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 03.10.2018-04.10.2018

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse


Når og hvor

Dato
03.10.2018-04.10.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik.
 
Arrangør
HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) 
Kontakt
HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering, tlf. 7550 1100
 
Hva er migrasjonshelse?
Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse. 
Fagfeltet handler om kunnskap om hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, og tilgang til og kvalitet på helsetjenester.
Fagfeltet er utpreget tverrfaglig med utøvere fra en rekke helse- og samfunnsfagsdisipliner. Betydningen av feltet har vokst som en følge av at innvandrerandelen av Norges befolkning har økt betydelig de siste 20 årene.

Migrasjonshelse og betydning for folkehelsearbeid
Kunnskaper fra fagfeltet kommer til nytte i utformingen av og utøvelsen av helsetjenester og samfunnsplanlegging. God oversikt og kunnskap om migrasjonshelse er avgjørende for samfunnets evne til å ivareta gode helse og pasientsikkerhet for hele befolkningen inkludert de som har flyttet fra andre land.

HR- Seksjon for kunnskapsbygging og rekrutering Nordlandssykehuset ønsker ansatte og andre som kan ha nytte av kurset hjertelig velkommen til spennende fagdager!

Godkjent av:
Kurset søkes godkjent for leger
Norsk psykologforening: med 12 timer.
Norsk sykepleierforbund: som meritterende kurs med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs 
godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Norsk Ergoterapeutforbund: med 12 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Folkehelse og som generelt kurs.

Forelesere:
• Amina Winningah, Kvinnenettverket NOOR
• Psykologspesialist Inger Marie Kvarum BUP Indre Salten,
Nordlandssykehuset

Forelesere fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). De arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.

Program
Onsdag 3. oktober
08.30-09.00 Registrering
09.00-10.00 Innvandring i Norge, en kort innføring • NAKMI
10.00-11.00 Migrasjon og somatisk helse • NAKMI
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 Migrasjon og psykisk helse • NAKMI
12.15-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Ulike forståelse av helse, sykdom og behandling • NAKMI
14.00-14.15 Pause
14.15-15.30 Helse party • Amina Winningah, Kvinnenettverket NOOR

Torsdag 4. oktober
09.00-10.00 Kommunikasjon og språkbarriere • NAKMI
10.00-10.15 Pause
10.15-11.15 Kommunikasjon og språkbarriere • NAKMI
11.15-12.00 Førstegangsintervju og bruk av tolk • Salten DPS
12.00-12.45 Lunsj
12.15-13.15 Førstegangsintervju og bruk av tolk • Salten DPS
13.15-13.30 Pause
13.30-14.30 Hvordan møte enslige mindreårige flyktninger som trenger 
                      psykisk helsehjelp
                      • Psykologspesialist Inger Marie Kvarum BUP Indre Salten,
                        Nordlandssykehuset
14.30-15.30 En fastleges erfaringer

Last ned invitasjon og program her

Til påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.