Migrasjonshelse

Kurs , 06.02.2019-07.02.2019

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

Når og hvor

Dato
06.02.2019-07.02.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 

Migrasjonshelse og betydning for folkehelsearbeid
Kunnskaper fra fagfeltet kommer til nytte i utformingen av og utøvelsen av helsetjenester og samfunnsplanlegging. God oversikt og kunnskap om migrasjonshelse er avgjørende for samfunnets evne til å ivareta gode helse og pasientsikkerhet for hele befolkningen inkludert de som har flyttet fra andre land.

Fagfeltet handler om kunnskap om hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, og tilgang til og kvalitet på helsetjenester. Fagfeltet er utpreget tverrfaglig med utøvere fra en rekke helse- og samfunnsfagsdisipliner. Betydningen av feltet har vokst som en følge av at innvandrerandelen av Norges befolkning har økt betydelig de siste 20 årene

Kurset søkes godkjent for leger

Godkjent av:
Norsk psykologforening: med 12 timer.
Norsk sykepleierforbund: som meritterende kurs med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Norsk Ergoterapeutforbund: med 12 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Folkehelse og som generelt kurs.

Forelesere:

• Amina Winningah, Kvinnenettverket NOOR
• Psykologspesialist Inger Marie Kvarum BUP Indre Salten,
  Nordlandssykehuset
• Ruth Aandal-Herseth, klinisk konsulent, Salten DPS,
   sertifisert EMDR-terapeut/veileder
• Forelesere fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og
   minoritetshelse (NAKMI). De arbeider for å fremme kunnskap om helse
   og omsorg for innvandrere og deres 
etterkommere i Norge.

Program

Onsdag 6. februar
08.30 Registrering
09.00 Innvandring i Norge, en kort innføring 
           • NAKMI
10.00 Migrasjon og somatisk helse
           • NAKMI
11.00 Pause
11.15 Migrasjon og psykisk helse
           • NAKMI
12.15 Lunsj
13.00 Ulike forståelse av helse, sykdom og behandling
           • NAKMI
14.00 Pause
14.15 Helse party
           • Amina Winningah

Torsdag 7. februar
09.00 Kommunikasjon og språkbarriere
           • NAKMI
10.00 Pause
10.15 Kommunikasjon og språkbarriere
           • NAKMI
11.15 Første kontakt med psykisk helsevesen, hvordan bruke tolken
           • Ruth Aandal-Herseth
12.00 Lunsj
12.45 Erfaring med samtalegrupper med fokus på psykisk helse
           • Ruth Aandal-Herseth
13.15 Pause
13.30 Hvordan møte enslige mindreårige flyktninger som trenger
           psykisk helsehjelp
           • Inger Marie Kvarum 
14.30 En fastleges erfaringer

 

Seminaravgift: Kr.1.500

Last ned program her

Trykk her for påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.