Møte i Brukerutvalget 10. februar 2022

Sakene 001-013

Saksliste

 • 001/2022 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 002/2022 - Godkjenning av referat møte 10. november 2021
 • 003/2022 - Årsmelding Brukerutvalget 2021
 • 004/2022 - Årsmelding lærings- og mestringssenteret 2021
 • 005/2022 - Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 006/2022 - Budsjett 2022
 • 007/2022 - Orienteringer Fagdirektør
 • 008/2022 - Oppdragsdokument 2022
 • 009/2022 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 010/2022 - Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 011/2022 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 012/2022 - Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
 • 013/2022 - Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Fant du det du lette etter?