Møte i Brukerutvalget 10. november 2021

Sakene 105-117

Saksliste

 • 105/2021 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 106/2021 - Godkjenning av referat møte 27. september 2021
 • 107/2021 - Årlig møte med brukerorganisasjonene
 • 108/2021 - Høring - revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter
 • 109/2021 - Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset september og oktober 2021
 • 110/2021 - Budsjett 2022
 • 111/2021 - Oppnevninger
 • 112/2021 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 113/2021 - Innspill via TIPS- knapp: Merking av HC-parkering
 • 114/2021 - Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 115/2021 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 116/2021 - Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
 • 117/2021 - Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker
Fant du det du lette etter?