Møte i Brukerutvalget 11. mars 2021

Sakene 018-034

Saksliste Brukerutvalget

 • 018-2021 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 019-2021 - Godkjenning av referat møte 11. februar 2021
 • 020-2021 - Pakkeforløp kreft
 • 021-2021 - Styresaker 2021
 • 022-2021 - Årlig melding 2020 for Nordlandssykehuset Helseforetak (HF)
 • 023-2021 - Videreføring av Covid-beredskap
 • 024-2021 - Rullering strategisk utviklingsplan
 • 025-2021 - Henvendelse tips knapp
 • 026-2021 - Handlingsplan Brukerutvalget
 • 027-2021 - Oppdragsdokument 2021
 • 028-2021 - Hørselshemmede, innleggelse NLSH
 • 029-2021 - Virksomhetsrapport januar 2021
 • 030-2021 - Årsmelding lærings- og mestringssenteret
 • 031-2021 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 032-2021 - Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 033-2021 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 034-2021 - Orienteringssaker/Referatsaker/EventueltFant du det du lette etter?