Møte i Brukerutvalget 12. mai 2021

Sakene 048-060

Saksliste Brukerutvalget

 • 048/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 049/2021 Godkjenning av referat møte 15. april 2021
 • 050/2021 Status Covid-19
 • 051/2021 Orientering om arbeidet med Helsefellesskap
 • 052/2021 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 053/2021 Forsknings- og innovasjonsrapport 2020
 • 054/2021 Oppnevninger
 • 055/2021 Plan for utvikling av Rønvik - Arealutviklingsplan
 • 056/2021 Senskader kreft
 • 057/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 • 058/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 059/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 060/2021 Referatsaker/EventueltFant du det du lette etter?