Møte i Brukerutvalget 14. februar 2017

Brukerutvalgsmøte, 14.02.2017

Sakspapirene og protokollen fra dette møtet ligger ute nå.

Når og hvor

Dato
14.02.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Bodø, sentrum
Møterommene i G-fløya 4.etg
 

Klikk her for å laste ned protokollen fra dette møtet

Klikk her for å laste ned sakspapirene

Agenda:


1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
2/2017 Godkjenning av referat fra møtet 9.12.16
3/2017 kl. 13:30 Brukerutvalget – brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet. Ny behandling av utsatt sak. Avd.leder Jan Terje Henriksen deltar.
4/2017 kl. 13:00 Selvstyrkingskurs for brukere og pårørende – Tone D. Bentzen rådgiver LMS deltar
5/2017 kl. 14:30 Et vennligere sykehus – orientering v. prosjektleder Eva Remnes.
6/2017 Årsmelding 2016
7/2017 kl. 12:45 Etablering av brukerrom/informasjonskontor ved Nordlandssykehuset Bodø – Lene Pedersen, leder LMS deltar
8/2017 Styresaker
9/2017 Dialogmøtet med kommunene 2017 – BUs deltakelse
10/2017 Oppdragsdokumentet 2017
11/2017 Avviksmeldinger 2016
12/2017 Utskrivningsklare døgn – 2016
13/2017 kl.14:00 Nasjonal Helse- og sykehusplan - status i arbeidet i NLSH. Gro-Marit Villadsen el. Beate Sørslett deltar
14/2017 Erfaringsmøtene med kommunene 2016
15/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker
16/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker
17/2017 Evt. orienteringer fra medlemmene i Brukerutvalget
18/2017 Referater


Fant du det du lette etter?