Møte i Brukerutvalget 15. april 2021

Sakene 035-047
Saksliste Brukerutvalget

 • 035/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 036/2021 Godkjenning av referat møte 11. mars 2021
 • 037/2021 Virksomhetsrapport februar 2021
 • 038/2021 Status Covid-19
 • 039/2021 Persontilpasset medisin
 • 040/2021 Årsmelding pasient- og brukerombudet Nordland
 • 041/2021 Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 
 • 042/2021 Oppnevninger
 • 043/2021 Samiske spesialisthelsetjenester
 • 044/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 045/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 046/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 047/2021 Referatsaker/Eventuelt


Fant du det du lette etter?