Møte i Brukerutvalget 15. juni 2021

Sakene 061-074

Saksliste Brukerutvalget

 • 061/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 062/2021 Godkjenning av referat møte 12. mai 2021
 • 063/2021 Status Covid-19
 • 064/2021 Vedtak av strategiske satsningsområder i Strategisk utviklingsplan
 • 065/2021 Oppnevninger
 • 066/2021 Oppfølging handlingsplan Brukerutvalget
 • 067/2021 Frivillighet Nordlandssykehuset
 • 068/2021 Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen 2020
 • 069/2021 Virksomhetsrapport mai Nordlandssykehuset
 • 070/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 071/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 072/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 073/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
 • 074/2021 Referatsaker/Eventuelt
Fant du det du lette etter?