Møte i Brukerutvalget 16. mars 2022

Sakene 014-032
Saksliste

 • 014/2022 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 015/2022 - Godkjenning av referat møte 10. november 2021
 • 016/2022 - Årlig melding Nordlandssykehuset 2021
 • 017/2022 - Oppfølging av budsjett
 • 018/2022 - Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 019/2022 - Presentasjon HIPPO
 • 020/2022 - Status covid-19
 • 021/2022 - Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt
 • 022/2022 - Innspill til agenda strategisk samarbeidsutvalg
 • 023/2022 - Innspill til Nasjonal helse og sykehusplan 2024 – 2027
 • 024/2022 - Kvalitets- og styringssystemer, tilsynssaker
 • 025/2022 - Informasjon fra preste- og samtaletjenesten
 • 026/2022 - Oppnevninger
 • 027/2022 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 028/2022 - Direktør orienterer om aktuelle saker
 • 029/2022 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 030/2022 - Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
 • 031/2022 - Evaluering av perioden
 • 032/2021 - Referatsaker/Eventuelt/Innspill til sakerFant du det du lette etter?