Møte i Brukerutvalget 18. mai 2022

Sakene 043-054
Saksliste: 

 • 043/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 044/2022 Godkjenning av referat møte 16. mars
 • 045/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 046/2022 Tertialrapport 1-2022
 • 047/2022 Presentasjon forskningsprosjekt
 • 048/2022 Årsrapport 2021 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • 049/2022 Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset
 • 050/2022 Oppnevninger
 • 051/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 052/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 053/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 054/2022 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Fant du det du lette etter?