Møte i Brukerutvalget 19. april 2023

Sakene 026-035

Saksliste

  • 026/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 027/2023 Godkjenning av referat møte 22. mars
  • 028/2023 Omvisning Nordlandssykehuset Lofoten
  • 029/2023 Informasjon fra pasientreiser
  • 030/2023 Orientering om lærings- og mestringstilbud Lofoten
  • 031/2023 Oppnevninger
  • 032/2023 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
  • 033/2023 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
  • 034/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
  • 035/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker
Fant du det du lette etter?