Møte i Brukerutvalget 19. september 2022

Sakene 083-095

Saksliste

 • 083/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 084/2022 Godkjenning av referat møte 24. august 
 • 085/2022 Spørreundersøkelse erfaringskonsulenter
 • 086/2022 Status fra Pasient- og brukerombudet i Nordland 
 • 087/2022 Informasjon psykisk helse- og rusklinikken
 • 088/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 089/2022 Tertialrapport 2-2022 for Nordlandssykehuset HF 
 • 090/2022 Innspill til Oppdragsdokument 2023
 • 091/2022 Oppnevninger
 • 092/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 093/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 094/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 095/2022 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til sakerFant du det du lette etter?