Møte i Brukerutvalget 2. september 2021

Sakene 075-087

Saksliste Brukerutvalget

 • 075/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 076/2021 Godkjenning av referat møte 15. juni 2021
 • 077/2021 Presentasjon lærings- og mestringssenteret
 • 078-2021 Virksomhetsrapport juni og juli Nordlandssykehuset
 • 079-2021 Status Covid-19
 • 080-2021 Barne- og voksenhabilitering
 • 081-2021 Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 (PasOpp)
 • 082-2021 Oppnevninger
 • 083-2021 Status prosjekterutvalgforskning Nordlandssykehuset
 • 084-2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 085-2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker
 • 086-2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
 • 087-2021 Referatsaker Eventuelt

Fant du det du lette etter?