Møte i Brukerutvalget 20. april 2022

Sakene 033-042

Saksliste

  • 033/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 034/2022 Godkjenning av referat møte 16. mars
  • 035/2022 Opplæring
  • 036/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
  • 037/2022 Evaluering av Enhet for Kognitiv Terapi Leknes og mulig ny organisering av enheten
  • 038/2022 Oppnevninger
  • 039/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
  • 040/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
  • 041/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
  • 042/2022 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker


Fant du det du lette etter?