Møte i Brukerutvalget 21. mars 2017

Brukerutvalgsmøte, 21.03.2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

Mer informasjon kommer

Når og hvor

Dato
21.03.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30 
Sted
Bodø, sentrum
Møterommene i G-fløya 4.etg