Møte i Brukerutvalget 21. mars 2017

Brukerutvalgsmøte, 21.03.2017

Protokollen er ute nå.

Når og hvor

Dato
21.03.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Bodø, sentrum
Møterommene i G-fløya 4.etg
 

Klikk her for å laste ned protokollen fra dette møtet


Agenda:
19/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
20/2017 Godkjenning av referat fra møtet 14. februar 2017
21/2017 Prehospital klinikk – informasjon om klinikken – kl. 13:15 – 14:15
22/2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – høringsuttalelse kl 14:15 – 14:45
23/2017 Etablering av ungdomsråd – innspill i forbindelse med oppnevning av medlemmer
24/2017 Involvering og støtte til pårørende – implementering av nasjonal veileder i Nordlandssykehuset
25/2017 Orientering om enhet for blodsykdommer og kreft – kl 12:45 – 13:15
26/2017 Årlig melding 2016 til Helse Nord RHF
27/2017 Styresaker
28/2017 Administrerende direktør orienterer
29/2017 BUs leder orienterer
30/2017 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne fora/prosjekt
31/2017 ReferaterFant du det du lette etter?