Møte i Brukerutvalget 22. mars 2023

Sakene 013-025

Saksliste

 • 013/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 014/2023 Godkjenning av referat møte 14. februar
 • 015/2023 Besøk Vardesenteret
 • 016/2023 Oppdragsdokument 2023
 • 017/2023 Planlagte styresaker 2023
 • 018/2023 Årlig melding 2022 for Nordlandssykehuset HF
 • 019/2023 Pasient- og brukerombudet Nordland
 • 020/2023 Møte med leder psykisk- helse og rusklinikken
 • 021/2023 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset HF
 • 022/2023 Oppnevninger
 • 023/2023 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 024/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 025/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker
Fant du det du lette etter?