Møte i Brukerutvalget 24. august 2022

Sakene 068-082

Saksliste

 • 068/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 069/2022 Godkjenning av referat møte 08. juni
 • 070/2022 Velkommen til Nordlandssykehuset Vesterålen
 • 071/2022 Informasjon Helseinnovasjonsuka
 • 072/2022 Virksomhetsrapport Nordlandsykehuset
 • 073/2022 Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse 2021 (PasOpp)
 • 074/2022 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022 til 2025
 • 075/2022 Kartlegging frivillighet Nordlandssykehuset
 • 076/2022 Rehabiliteringstilbudet Nordlandssykehuset
 • 077/2022 Oppnevninger
 • 078/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 079/2022 Klinikksjef orienterer om aktuelle saker
 • 080/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 081/2022 Møteplan Brukerutvalget 2023
 • 082/2022 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til sakerFant du det du lette etter?