Møte i Brukerutvalget 27. september 2021

Sakene 088-104

Saksliste Brukerutvalget

 • 088/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 089/2021 Godkjenning av referat møte 02. september 2021
 • 090/2021Psykisk helse- og rusklinikken
 • 091/2021 Status oppnevning kontaktlege
 • 092/2021 Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter
 • 093/2021 Status oppnevning av koordinator for personer med langvarige og sammensatte behov
 • 094/2021 Virksomhetsrapport august Nordlandssykehuset 2021
 • 095/2021 Tertialrapport 2. tertial 2021
 • 096/2021 Innspill til Oppdragsdokument 2022
 • 097/2021 Revidering strategisk utviklingsplan - Brukermedvirkning
 • 098/2021 Oppnevninger
 • 099/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 100/2021 Møteplan Brukerutvalget 2022
 • 101/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 102/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 103/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
 • 104/2021 Referatsaker/Eventuelt
Fant du det du lette etter?