Møte i Brukerutvalget 8. juni 2022

Sakene 055-067

Saksliste

 • 055/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 056/2022 Godkjenning av referat møte 18. mai
 • 057/2022 Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2021
 • 058/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 059/2022 Samvalg
 • 060/2022 Ledelsens gjennomgang av foretaket 2021
 • 061/2022 Status klima- og miljøarbeid i Nordlandssykehuset 2021
 • 062/2022 Informasjon psykisk helse- og rusklinikken
 • 063/2022 Bodø Intensiv Eksponerings Terapi (B-IET) og VR-teknologi; innovasjons og utviklingsprosjekt
 • 064/2022 Oppnevninger 
 • 065/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 066/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 067/2022 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker


Fant du det du lette etter?