Møte i Brukerutvalget 8. november 2016

Brukerutvalgsmøte, 08.11.2016

 

Når og hvor

Dato
08.11.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Bodø, sentrum
  

Møtepapirer:

Protokoll møte 08.11.16 .pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/8. november 2016/Protokoll møte 08.11.16 .pdfProtokoll møte 08.11.16 .pdf
Møte i Brukerutvalget 8.november 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/8. november 2016/Møte i Brukerutvalget 8.november 2016.pdfMøte i Brukerutvalget 8.november 2016.pdf