Møte i Brukerutvalget 8. november 2022

Sakene 096-109

Saksliste

 • 096/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 097/2022 Godkjenning av referat møte 19. september
 • 098/2022 Nordlandssykehusets resultater nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • 099/2022 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF
 • 100/2022 Årlig møte med brukerorganisasjonene Nordland
 • 101/2022 Lærings- og mestringssenteret
 • 102/2022 Brukermedvirkning innen klinisk forskning
 • 103/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 104/2022 Oppnevninger
 • 105/2022 Utkast til rutine for medvirkning i bygg- og ombyggingssaker Nordlandssykehuset HF
 • 106/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 107/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 108/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 109/2022 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til sakerFant du det du lette etter?