Møte i Fastlegerådet, 16. desember 2021

Sakene 030-044

Saksliste

 • 035-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 036-2021 Godkjenning av referat fra møtet 6. oktober 2021
 • 030-2021 Fastlegedialog som elektronisk meldingsutveksling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i Nordlandssykehuset HF (Utsatt sak fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021)
 • 031-2021 Samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen (Utsatt sak fra møte i Fastlegerådet 6. oktober 2021)
 • 044-2021 Tiltakskort - Prehospital beslutningsstøtte ved luftveisinfeksjoner hos barn 
 • 037-2021 Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og pågående vaksinering
 • 038-2021 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet
 • 039-2021 Fastlegerådets mandat og oppnevning av representasjon til rådet
 • 040-2021 Spesialisthelsetjenester i kommunene
 • 041-2021 Svar fra Nordlandssykehuset Lofoten om post partumkontroller
 • 042–2021 Møteplan for Fastlegerådet 2022
 • 043-2021 Referatsaker:
  • 1. Vesterålskurset for leger 2021 avlyst
  • 2. Fagdag for Lofotleger (Høsten 2021) avlyst
  • 3. Tilbud om håndterapi ved Nordlandssykehuset Lofoten
  • 4. Innspill til kommende møte i FastlegerådetFant du det du lette etter?