Møte i OSO 2. juni 2021

Sakene 25-35

Saksliste

 • 025-21 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 026-21 Godkjenning av referat fra møte i OSO 26.4.21
 • 027-21 Adm. Dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker og status pandemi – orientering v/fagsjef Tonje Hansen
 • 028-21 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker
 • 029-21 Statsforvalteren ved fylkeslegen orienterer om aktuelle saker
 • 030-21 Etablering av helsefellskap – KSUets endelige forslag til struktur
 • 031-21 Etablering av helsefellskap – KSUets endelige forslag til vedtekter
 • 032-21 Etablering av helsefellskap – KSUets endelige forslag til partnerskapserklæring og handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg
 • 033-21 Etablering av helsefellskap – KSUets endelige forslag til program og gjennomføring av dialog- og partnerskapsmøte.
 • 034-21 Orientering fra Nordlandssykehuset HF om arbeidet med strategi for prehospitale tjenester i helseregion nord v/klinikksjef Harald Stordahl.
 • 035-21 Referatsaker:
  • 1. Program for fagdagene for Lofotleger
  • 2. Brev til kommunene i tråd med vedtak i OSO-sak 20-2021


Fant du det du lette etter?