Møte i OSO 24. februar 2021

Sakene 01-13

Saksliste

 • 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2/21 Godkjenning av referat fra møte i OSO 10.12.20
 • 3/21 Ny behandling sak 37/20 – Evaluering av Dialogmøtet 2020
 • 4/21 Opprettelse av KSU for etablering av Helsefelleskap Nordlandssykehuset HF og kommunene.
 • 5/21 Beslutte dato for første partnerskapsmøte
 • 6/21 Ny behandling av sak 35/20 – Finansiering av fastlegenes/brukernes deltakelse i helsefellesskapet -Saksdokumenter ettersendes
 • 7/21 Rekrutteringsprosjekt i samarbeid foretak og kommuner -regional rekruttering
 • 8/21 Orientering vedrørende avvisningsprosent fremkommet i UKOM rapport 3-2020; ungdom med uavklart tilstand.
 • 9/21 Status Pandemi per møtedato
 • 10/21 Avtale om blodtransfusjon mellom Nordlandssykehuset HF og kommunen etablering av kliniske samarbeidsutvalg (KSU).
 • 11/21 Tjenesteavtale 12 – kommunal koordinator
 • 12/21 Orienteringssak om digital oppfølging av covidsmittede i hjemmet v/Bodø kommune.
 • 13/21 Referatsaker


Fant du det du lette etter?