Møte i OSO 26. april 2021

Sakene 14-24

Saksliste

 • 14/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 15/21 Godkjenning av referat fra møte i OSO 24.02.21
 • 16/21 Adm. Dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker og status pandemi – orientering v/fagsjef Tonje Hansen
 • 17/21 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker
 • 18/21 Statsforvalteren ved fylkeslegen orienterer om aktuelle samhandlingssaker
 • 19/21 Strategisk utviklingsplan i Nordlandssykehuset HF v/fagsjef Tonje Hansen
 • 20/21 Etablering av Helsefelleskap – kommunale vedtak - orientering
 • 21/21 Oppfølging av sak OSO sak 04/2021 – status i KSUets arbeid v/KSUets leder Arne Myrland
 • 22/21 Orientering om OSO-sak 010-2021 Avtale om blodtransfusjon mellom Nordlandssykehuset HF og kommunen
 • 23/21 Orientering om overgang til DIPS arena i Nordlandsykehuset HF v/Gro-Marith Karlsen
 • 24/21 Referatsaker:
  • Program for utsatt webinar 7. april,Fant du det du lette etter?