Møte i Ungdomsrådet 22. februar 2021

Sakene 01-09

Saksliste 

  • 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  • 02/21 Godkjenning av referat 26. november 2020 
  • 03/21 Årsmelding Ungdomsrådet 2020
  • 04/21 Reell brukermedvirkning – 10 tips fra Ungdomsrådet
  • 05/21 Oppdragsdokumentet 2021
  • 06/21 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 07/21 Digitale brev
  • 08/21 Oppfølgingssaker
  • 09/21 Referatsaker/eventueltFant du det du lette etter?