Møte i Ungdomsrådet 22. februar 2021

Sakene 01-09

Saksliste 

  • 01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  • 02/2021 Godkjenning av referat 26. november 2020 
  • 03/2021 Årsmelding Ungdomsrådet 2020
  • 04/2021 Reell brukermedvirkning – 10 tips fra Ungdomsrådet
  • 05/2021 Oppdragsdokumentet 2021
  • 06/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 07/2021 Digitale brev
  • 08/2021 Oppfølgingssaker
  • 09/2021 Referatsaker/eventueltFant du det du lette etter?