Møte i Ungdomsrådet 7. april 2021

Sakene 10-15

Saksliste: 

  • 10/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 11/2021 Godkjenning av referat 22. februar 2021
  • 12/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 13/2021 Helgesamlinger 2021
  • 14/2021 Innspill til tema/saker 2021
  • 15/2021 Spesialisttjenester for den samiske befolkning

Fant du det du lette etter?