Multippel Sklerosekurs (MS-kurs), Bodø

Gruppeopplæring, Nevrologisk poliklinikk, Bodø

3 dagers lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Nevrologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje.
 
Arrangør
Nevrologisk poliklinikk, Bodø
i samarbeid med lærings- og mestringssenteret og en erfaren representant fra MS- forbundet. 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, uroterapeut, fysioterapeut, sosionom, ambulant rehabiliteringsteam og erfaren bruker og pårørende. 
Kontaktinformasjon
Kursleder Marie Gulsvik
E- post: Marie.Gulsvik@nordlandssykehuset.no
Tlf: 90 63 64 94

Nevrologisk poliklinikk
Tlf: 915 58 428

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
 

Kursdato

2020:

15. 16. og 17. April Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

11. 12. og 13. November

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid. Vi oppfordrer til å ta med en pårørende.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, reiseutgifter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om MS og MS- behandling. Treningsprinsipper. Praktiske tips i hverdagen. Fatigue. Seksualitet og samliv. Urinveisproblematikk. Kognitive utfordringer. Pasient- og pårørendeerfaring. Rettigheter ved sykdom.

Målet med kurset

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings-og mestringskurs MS

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Multippel Sklerose ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

MS- veilederen

Multippel Sklerose forbundet

PS vi har MS

MS- senteret

Fant du det du lette etter?