Når barn og unge er pårørende - Bodø

Kurs, 24.10.2017

Fagdag med temaet “Når barn og unge er pårørende”, reaksjoner og behov hos barn i en vanskelig livssituasjon.

Temaet er relevant for alle som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.

Målgruppe: Barneansvarlige, ledere, helsepersonell generelt i Nordlandssykehuset, ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevernstjeneste, barnehager og skoler.

Når og hvor

Dato
24.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Kontaktinformasjon
 

Program
Tirsdag 24. oktober
08.30 Registrering og kaffe
09.00 Innledning med presentasjon av case og aktuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer
10.00 Spesielt utsatte grupper av barn og forebyggende tiltak
11.00 Vanlige sorgreaksjoner, og sårbarhet for å utvikle posttraumatisk stresslidelse
12.00 Lunsj
13.00 Barns forståelse av døden i ulike aldersfaser, med video om barns sorg etterfulgt av refleksjon i plenum
14.15 Hva hjelper barnet – og når trenger barnet mer hjelp?
           Oppsummering og avslutning
15.00 Vel hjem
Med forbehold om endring

Foredragsholder:
Trude Reinfjell er ansatt som førsteamanuensis og psykologspesialist ved Psykologisk institutt, NTNU. Hun ble ferdigutdannet Cand.psychol. i 1993 ved Universitetet i Oslo. Etter avsluttede studier har hun arbeidet med barn og unge i belastende livssituasjoner og deres familier, både ved barnekreftavdelingen, St. Olavs Hospital, i Kreftforeningen og innenfor psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og som privatpraktiserende psykolog ved Trondheim Psykologsenter. Hun underviser om temaene sorg, kriser og traumer for studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. I tillegg er forskning en stor del av hennes nåværende stilling ved Psykologisk institutt.

Last ned program her

Påmelding

Fant du det du lette etter?