Når barn og unge er pårørende - Bodø

Kurs, 24.10.2017

Fagdag med temaet “Når barn og unge er pårørende”, reaksjoner og behov hos barn i en vanskelig livssituasjon.

Temaet er relevant for alle som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.

Målgruppe: Barneansvarlige, ledere, helsepersonell generelt i Nordlandssykehuset, ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevernstjeneste, barnehager og skoler.

Når og hvor

Dato
24.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Kontaktinformasjon
 

Program
Tirsdag 24. oktober
08.30 Registrering og kaffe
09.00 Innledning med presentasjon av case og aktuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer
10.00 Spesielt utsatte grupper av barn og forebyggende tiltak
11.00 Vanlige sorgreaksjoner, og sårbarhet for å utvikle posttraumatisk stresslidelse
12.00 Lunsj
13.00 Barns forståelse av døden i ulike aldersfaser, med video om barns sorg etterfulgt av refleksjon i plenum
14.15 Hva hjelper barnet – og når trenger barnet mer hjelp?
           Oppsummering og avslutning
15.00 Vel hjem
Med forbehold om endring

Foredragsholder:
Trude Reinfjell er ansatt som førsteamanuensis og psykologspesialist ved Psykologisk institutt, NTNU. Hun ble ferdigutdannet Cand.psychol. i 1993 ved Universitetet i Oslo. Etter avsluttede studier har hun arbeidet med barn og unge i belastende livssituasjoner og deres familier, både ved barnekreftavdelingen, St. Olavs Hospital, i Kreftforeningen og innenfor psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og som privatpraktiserende psykolog ved Trondheim Psykologsenter. Hun underviser om temaene sorg, kriser og traumer for studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. I tillegg er forskning en stor del av hennes nåværende stilling ved Psykologisk institutt.

Last ned program her

Påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.