Når barn og unge er pårørende - LoVe

Kurs, 23.10.2017

Fagdag med temaet “Når barn og unge er pårørende”, reaksjoner og behov hos barn i en vanskelig livssituasjon.

Temaet er relevant for alle som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.

Målgruppe: Barneansvarlige, ledere, helsepersonell generelt i Nordlandssykehuset, ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevernstjeneste, barnehager og skoler.

Når og hvor

Dato
23.10.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00
Sted
Thon Hotel Lofoten, Torget, 8300 Svolvær
 
Mer informasjon
odd.leithe@nordlandssykehuset.no  

Program
Mandag 23. oktober
09.30 Registrering og kaffe
10.00 Innledning med presentasjon av case og aktuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer
11.00 Spesielt utsatte grupper av barn og forebyggende tiltak
12.00 Lunsj
13.00 Vanlige sorgreaksjoner, og sårbarhet for å utvikle posttraumatisk stresslidelse
14.00 Barns forståelse av døden i ulike aldersfaser, med video om barns sorg etterfulgt av refleksjon i plenum
15.15 Hva hjelper barnet – og når trenger barnet mer hjelp?
           Oppsummering og avslutning
16.00 Vel hjem

Med forbehold om endring

Foredragsholder:
Trude Reinfjell er ansatt som førsteamanuensis og psykologspesialist ved Psykologisk institutt, NTNU. Hun ble ferdigutdannet Cand.psychol. i 1993 ved Universitetet i Oslo. Etter avsluttede studier har hun arbeidet med barn og unge i belastende livssituasjoner og deres familier, både ved barnekreftavdelingen, St. Olavs Hospital, i Kreftforeningen og innenfor psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og som privatpraktiserende psykolog ved Trondheim Psykologsenter. Hun underviser om temaene sorg, kriser og traumer for studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. I tillegg er forskning en stor del av hennes nåværende stilling ved Psykologisk institutt.

Fant du det du lette etter?