Nettseminar om helsespråk

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.
I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. I nettseminaret presentes smakebiter av innholdet i boken. Innholdet blir i sin helhet gjort åpent tilgjengelig på nettet fra samme dag på dnms.no 

Nettseminaret er gratis og åpent for alle. Det overføres fra Vitensenteret i Kreftforeningen.


Program

  • Professor Erlend Hem: Hva er helsespråk?
  • Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: Hvorfor er helsespråk viktig?
  • Direktør Åse Wetås, Språkrådet: Godt språk gjev gode helsetenester
  • Fungerende direktør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse: Vi trenger et felles helsespråk
  • Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst: Klarspråk i pasientkommunikasjon
  • Medisinsk redaktør Petter Gjersvik: Fagspråk på norsk
  • Seniorrådgiver Bente Christensen: Sykepleierterminologi – hvorfor det?
  • Professor Johan Tønnesson: Ti teser om klarspråk
  • Professor Magne Nylenna: Helsespråk i bokform
Fant du det du lette etter?