Illustrasjon av livmor i blå farge

Hvordan skal vi utrede unge damer med smerter og skal de behandles med smertestillende, hormoner eller kirurgi? Hvorfor er tidlig diagnose viktig og hvordan kan vi stille den? Hva betyr diagnosen for pasienten gjennom ulike faser i livet? 

Torsdag 9. mars møter vi Stine Andreasen, klinikkoverlege Kvinneklinikken, Nordlandssykehuset i Stormen.  Hun skal fortelle om endometriose.