Nyreskolen for voksne, Bodø

Gruppeopplæring, Arrangeres 2 ganger per år, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Lærings- og mestringssenteret

2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisningen sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
Arrangeres 2 ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Landsforeningen for Nyresyke og transplanterte, LNT  
Innlegg fra
Lege, sykepleier, erfaren brukerrepresentant, Klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, LNT. 
Kontaktinformasjon
Kursledere:
Mona Anette Pedersen
E-post: mona.anette.pedersen@nlsh.no

Vibeke Knutsen
E-post: vibeke.knutsen@nlsh.no

Telefon: 75 57 07 85 / 48 00 36 52

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
  
 

Kursdatoer

20. og 21. Mai 2019

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid og har plass til 16 deltagere totalt. Pårørende inviteres til å delta.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap. Behandlingsstrategier. Dialyse. Transplantasjon og donasjon. Naturlige følelsesmessige reaksjoner på kronisk sykdom. Brukererfaringer. Kost ved nyresykdom. Sosiale rettigheter ved sykdom. 

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs nyre

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om nyresykdommer ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Stiftelsen organdonasjon

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.