OSO-møte 13. februar 2017

Overordnet samarbeidsorgan, 13.02.2017

Sakspapirene og protokollen fra dette møtet ligger ute nå.

Når og hvor

Dato
13.02.2017 
Klokkeslett
10:30-15:30
Sted
Bodø, sentrum
G-fløya, 4. etasje. Møterom 027.
 
Klikk her for å laste ned referatet fra dette møtet


Saksliste:

1/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste
2/2017: Godkjenning av referat fra møtet 23. 11 2016
3/2017: Endring av vedtektene
4/2017: Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
5/2017: Avviksmeldinger 2016
6/2017: Oppdragsdokumentet 2017
7/2017: Dialogmøtet 2015 - program - møteledelse
8/2017: Nasjonal Helse- og sykehusplan - orienteringssak om status i arbeidet Nordlandssykehuset
9/2017: Erfaringsmøtene med kommunene i 2016
10/2017: Praksissykepleier i Vesterålen - videreføring
11/2017: Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser - somatikk og psukisk helse og rus (KAD) status
12/2017: Kommunerepresentantene orienterer om aktuelle saker sett fra kommunalt nivå
13/2017: Adm. dir orienterer om aktuelle saker sett fra helseforetakets side
14/2017: Referater
15/2017: Eventuelt

Fant du det du lette etter?