OSO-møte 7. september 2020

Sak 020-030
Saksliste
 • 20/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • 21/20 Godkjenning av referat fra møtet 09.06.2020
 • 22/20 WEBINAR – program og gjennomføring
 • 23/20 Dialogmøte 2020 -fastsetting av dato og gjennomføring
 • 24/20 Nasjonal helse- og sykehusplan - etablering av helsefellesskap
 • 25/20 LIS 3 – avtale kommunene – Nordlandssykehuset – praktisk gjennomføring av tjenesten i sykehus
 • 26/20 Status elektronisk meldingsutveksling om barn som pårørende fra helseforetak til kommuner
 • 27/20 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi
 • 28/20 Fylkesmannen orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi
 • 29/20 Adm. dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi
 • 30/20 Referater


Fant du det du lette etter?