Overvektkurs før operasjon - Bodø

To dagers obligatorisk kurs for alle som skal overvektopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

De lokale helseforetak kan etter definerte kriterier henvise pasienter (>18 år) med sykelig overvekt til vurdering og behandling for bariatrisk kirurgi/konservativ behandling.

Primærhelsetjenesten kan ikke henvise pasienter direkte til Regionalt senter for sykelig overvekt for voksne.

Følgende kriterier (1-3) må alle tilfredsstilles før en pasient kan henvises fra medisinsk poliklinikk ved lokalsykehus til videre diagnostikk og behandling for bariatrisk kirurgi/ konservativ behandling ved Regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt.

1. Sykelig overvekt: Kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 40 kg/m2, eller KMI ≥ 35 kg/m2 med følgesykdom (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapnè, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter)

2. Pasienten må selv ønske, samt ha psykisk helse og kognitiv kapasitet, til å gjennomføre ett av to behandlingsalternativer:

  • Konservativ behandling

  • Bariatrisk kirurgi

3. Pasienten må ha gjennomført et behandlingsforsøk av minst 6 måneders varighet lokalt

Hvis kravene er oppfylt tilskrives pasienten om utredningens videre forløp. Eget henvisningsskjema må fylles ut og signeres av lege. Sendes til: Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Nord, Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF, 8092 Bodø. OBS: Skal ikke sendes på epost.

Klikk her for mer informasjon om henvisning og behandling


Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid, og er plass til 10 deltakere. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter til pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Målsetting 

Deltakerne får møte andre i samme situasjon og får utvekslet erfaringer, kunnskap om selvhjelp og mestringsteknikker, utvikle fysisk og mental styrke for å redusere vekt og videre få praktisk og teoretisk kunnskap om mat, fysisk aktivitet og følelsesmessige reaksjoner.

Innhold i kurset

Fysisk aktivitet, kost i balanse, mat og følelser, erfaringer fra en som er operert, erfaringsutveksling, informasjon om operasjon.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssentret

Nyttige nettsider

Helse Norge 

Samvalg, Sykelig overvekt

Kostverktøyet 

Aktivitetshåndboken

Fant du det du lette etter?