Pårørendekurs psykisk helse og rus - Bodø

Mestringskurs over tre ettermiddager med en ukes mellomrom for deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

Sammen om mestring, læring for livet.

Praktisk informasjon

Kurset er beregnet for pårørende til mennesker med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet, som er tilknyttet Psykoseteamet/Salten DPS og NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige. 

Kurset går på ettermiddagstid over tre ganger med en ukes mellomrom. Det er gratis men krever forpliktende påmelding.

For mer informasjon og påmelding, kontakt kursledere Rita Hove eller Susanne Nymark

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Innhold i kurset

Tema som vil bli berørt

  •  Å være pårørende over tid. Reaksjoner, belastninger og behov.
  •  Fokus på egen helse og mestring.
  • Kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet     og  andre  støttespillere.
  • Pårørendes rettigheter.

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om de belastninger og utfordringer som kan være knyttet til det å være pårørende. Vi ønsker også å fokusere på måter som muliggjør styrking av egen helse og mestring av hverdagens utfordringer.

Utskiftsvennlig brosjyre

Kommer

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?