Primær HPV-screening

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 25.10.2018

Nordlandssykehusets fjerde fagdag i cervixcytologi. Fagdagen er godkjent som tellende for allmenmedisin, patologi, gynekologi og mikrobiologi - alle 6 poeng.

Det vil bli søkt om at fagdagen skal gi tellende timer for leger og bioingeniører.

Når og hvor

Dato
25.10.2018 
Klokkeslett
11:00-18:00
Sted
Nordland kultursenter, Valhall, Gamle riksvei 53, Bodø
 
Arrangør
Nordlandssykehuset, Diagnostisk klinikk i samarbeid med HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering 
Kontakt
Ramona Maurseth
 
Mer informasjon
ramona.maurseth@nordlandssykehuset.no  

Det blir nye tider i livmorhalsprogrammet med molekylær HPV-test som primær screeningmetode. Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft generelt og om de nye forandringer og oppfølgingsrutiner som følger den nye screeningmetoden. Vi har derfor invitert anerkjente forelesere innen patologifeltet fra avdelingene knyttet til pilotprosjektet for HPV som primærscreening i pilotfylkene og kreftregisteret.

I 2014 begynte Patologiavdelingen under Diagnostisk Klinikk ved Nordlandssykehuset organiseringen av årlige fagdager innen livmorhalscytologi-screening. Den første fagdagen var begrenset til patologiavdelingen/diagnostikk klinikk ved Nordlandssykehuset, i 2015 var kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset med på fagdagen med deltagelse fra våre kolleger på UNN/UiT. I 2016 ble privatpraktiserende gynekologer i Bodø invitert på fagdagen. I år utvider vi vår fagdag ytterligere, vi inviterer alle fastlegekontor og andre interesserte til å delta og sender invitasjon til Klinisk Patologi ved UNN for videre distribusjon i Troms-Finnmark.

Nordlandssykehuset fagdag for livmorhalscytologi er tenkt som et årlig fast arrangement for å utveksle erfaringer og kunnskap mellom fagmiljøene i regionen og rekvirentene.
Fagdagen vil forhåpentligvis utvides ytterligere i 2019 for å forsterke kommunikasjon og samarbeid i regionen.
 
Velkommen!
Hilsen Patologiavdelingen ved Diagnostisk Klinikk, Nordlandssykehuset i Bodø

Program for dagen

11.00 – 11.05 Velkommen
11.05 – 11.35 Cytologiscreening ved Patologiavdelingen NLSH
11.35 – 12.20 Nye tider i Livmorhalsprogrammet
                        – Molekylære tester gir sikrere diagnostikk
                        • Hans Kristian Haugland (Haukeland universitetssykehus)
12.20 – 13.15 Lunsj
13.15 – 14.00 Forventninger og krav til HPV-test i primærscreeningen.
                        • Olav Karsten Vintermyr (Haukeland universitetssykehus)
14.00 – 14.45 Endring av primær screeningsmetode  – Praktiske 
                        konsekvenser for rekvirentene og cytologilaboratoriene.
                        • Maj-Liv Eide (St. Olavs hospital)
14.45 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 Erfaringer og resultater fra HPV primærscreening i    
                         pilotfylkene
                         • Birgit Engesæter (Kreftregisteret)
15.45 – 16.30 HPV-test, hvordan ta en god prøve og hvordan
                         informere HPV-positive kvinner
                         • Lene Hejne Pedersen (St. Olavs hospital)
16.30 – 16.45 Kaffe
16.45 – 17.30 HPV, celleforandringer og kreft.
                         • Sveinung Sørbye (UNN)
17.30 – 17.45 Prøvemerking/ID-sikring
                         • Laboratoriekonsulent/bioingeniør (Noklus)
17.45 – 18.00 Diskusjon og avslutning

 

Deltakeravgift kr. 750,-
Ansatte ved Nordlandssykehuset, ingen deltakeravgift.

Last ned program og invitasjon her

Trykk her for påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.