Psykisk helse i svangerskap og barsel

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 26.11.2018-27.11.2018

I to dager skal vi sette fokus på flere tema som er aktuelle for helsepersonell som møter gravide og fødende.


Når og hvor

Dato
26.11.2018-27.11.2018 
Klokkeslett
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Kontakt
Mer informasjon om program og påmelding kommer.
 
• Hvordan kan omgivelser og stemning bidra til å skape trygghet i møtet med engstelige fødende på best mulig måte?
• Svangerskapets psykologi 
• Hvordan kan jeg best møte en engstelig fødende?
• Hvordan ser jeg om hun er deprimert?
• Den deprimerte pasienten. Hvorfor er hun som hun er, og hvordan kan jeg hjelpe?
• Hvordan dokumenterer vi det vi ser, og hvordan dokumenterer vi den fødendes opplevelser?
• Hvordan møter jeg gravide som tidligere har mistet et barn?

Foreleser: 
Gro Vatne Brean, spesialist i klinisk psykologi, har siden studietiden vært opptatt av svangerskap, barsel, og sped- og småbarnstid. Hun er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn, RBUP Øst og Sør. Hun har ansvar for videreutdanning i psykoterapi for gravide, og implementeringen av kartleggings- og diagnosesystemet DC 0-3 R. 

Gro har jobbet både med barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, og voksenpsykiatri. Hun har også jobbet i privatpraksis og har på den måten hatt ulike involveringer til arbeidet med gravide, sped- og småbarn. Nå arbeider hun klinisk i privatpraksis (ITF) med disse gruppene og ved RBUP.

Gro er opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst emosjonsregulering tilgjengelig for alle. Hun synes også det er spennende og se hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for å arbeide med emosjonsregulering blant gravide, foreldre til sped- og småbarn, og hjelpere. Gro mener det er viktig å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet, både som forelder og hjelper. I sin jobb prøver hun også å tilrettelegge for møtepunkter mellom sped- og småbarnsteamene; for felles opplæring, refleksjon og drøfting.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.