Psykisk helse i svangerskap og barsel

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 28.03.2019-29.03.2019

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet.

Når og hvor

Dato
28.03.2019-29.03.2019 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Arrangør
HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering 

De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro. Det kan være engstelse for at tidligere psykiske problemer skal gjøre seg gjeldene, eller det kan være førstegangs opplevelse av psykisk lidelse. Kunnskap om dette er viktig for helsepersonell både i og utenfor spesialisthelsetjenesten. RBUP Øst og Sør har egen videreutdanning, og vi er så heldig at en av foreleserne kommer hit til oss i to dager.

Foredragsholder:
Gro Vatne Brean er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør. Gro er spesialist i klinisk psykologi og har siden studietiden vært opptatt av svangerskap, barsel, og sped- og småbarns tid.
Hun har ansvar for videreutdanning i psykoterapi for gravide, og implementeringen av kartleggings- og diagnosesystemet DC 0-3 R.
Gro har jobbet både med barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, og voksenpsykiatri. Hun har også jobbet i privatpraksis og har på den måten hatt ulike “inngangsporter” til arbeidet med gravide, sped- og småbarn. Nå arbeider hun klinisk med disse gruppene i privatpraksis (ITF) og ved RBUP.

Program
Torsdag 28. mars
Det psykologiske svangerskapet
På denne dagen vil vi fokusere på det psykologiske svangerskapet. Først gjennom å se på “normalutviklingen” de aller fleste kvinner går gjennom, deretter mer spesifikke utfordringer den enkelte kvinne har, og ikke minst viktige tiltak i møtet med sårbare gravide.
09.30-10.00 Registrering
10.00-12.00 Forelesning inklusiv pause
12.00-12.30 Lunsj
12.30-16.00 Forelesning inklusiv pause

Fredag 29. mars
Medfølelse og selvmedfølese. Egenomsorg i møte med sårbare andre.
På denne dagen vil vi fokusere på egen sårbarhet i møte med sårbare andre, og se hvordan kunnskap om dette, både kan hjelpe oss som hjelpere, men også være et viktig bidrag i det faktiske møte med svangerskap, fødsel og barseltid.
Dagen vil inneholde teori og praktiske øvelser.
09.00-11.30 Forelesninger inklusiv pause
11.30-12.00 Lunsj
12.00-15.00 Forelesninger inklusiv pause
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.