Recovery

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 06.11.2018-07.11.2018

Velkommen til Kompetanseløft psykoser, seminar 5
Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet


Når og hvor

Dato
06.11.2018-07.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Arrangør
Psykisk helse- og rus klinikken og HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering i Nordlandssykehuset 
Kompetanseløft psykoser er et samarbeid mellom Psykisk helse- og rusklinikken og HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering i Nordlandssykehuset. Kompetanseløftet består av fem seminarer og en konferanse som skal bidra til å styrke kunnskapen om psykoser hos våre ansatte. Foreleserne vi har invitert, kommer både fra inn og utland og vi benytter oss selvfølgelig og av kompetansen i vårt eget sykehus.

Målgruppen er ansatte som møter mennesker med psykoser i sitt arbeid. Tilbudet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Siste samling setter fokus på recovery, hva mener vi med det og hvordan måler vi det ?

"Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer  tvikling av ny mening og innsikt i eget liv”
William Anthony

Fagfolk som ikke jobber i Nordlandssykehuset er velkommen til å delta på seminaret.

Velkommen til spennende fagdager!

Program

Tirsdag 6. november
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.45 Hva vet vi om recovery ved psykose; hva sier forskningen?
                      • Carmen Simonsen
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Hva bidrar til bedring/recovery?
                      • Carmen Simonsen
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Hva slags recovery-orientert behandlingstilbud har vi i Norge?
                      • Carmen Simonsen
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Møt meg her jeg er: - Dialogisk praksis i 
                      recovery-orientert psykosebehandling
                      • Merete Nesset
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Møt meg her jeg er... fortsetter
14.15-14.30 Pause
14.30-15.30 Møt meg her jeg er... fortsetter

Onsdag 7. november
09.00-10.00 Illness Management and Recovery Treatment (IMR)
                     - Innføring i en recovery-orientert behandlingsform
                     • Kristin Sverdvik Heiervang
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 IMR... fortsetter
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 IMR... fortsetter
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30 «Et liv å leve, - å åpne lukkede rom.»
                      • Astrid Weber
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 «Et liv å leve... fortsetter
14.30-15.00 Avslutning evt spørsmål

Forelesere

Carmen Simonsen, Cand. Psychol 2003. PhD 2010. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2013. Videreutdanning i kognitiv terapi ved psykose 2013. Klinisk erfaring med utredning og behandling av ungdom og unge voksne med alvorlig psykisk lidelse ved Oslo Universitetssykehus. Som forsker er hun tilknyttet klinisk gruppe i TOP studien (NORMENT), de siste årene som gruppeleder i langtidsoppfølgingen. Som PhD stipendiat forsket hun på kognitiv- og psykososialfungering ved schizofreni og bipolar lidelse. Som postdoktor forsker hun nå på bedring (recovery) ved psykoselidelser og hvordan miljøet påvirker dette, med spesielt fokus på stigmatisering. Hun er også opptatt av ungdom med alvorlig psykisk lidelse og utfordringer knyttet til diagnostisering av denne gruppen. Hun har vært ansatt ved TIPS Sør-Øst siden august 2016. Sentrale arbeidsoppgaver er knyttet til kunnskapsformidling, kursvirksomhet.

Kristin Sverdvik Heiervang, forsker, psykolog Phd og leder forskningsgruppen «Kvalitet og implementering i psykiske helsetjenester» ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR og Ahus sitt bidrag i prosjektet Bedre Psykose Behandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har erfaring med flere større forskningsprosjekter. Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus.

Merete Nesset, driver egen dialogisk praksis med psykosehvisking som spesialfelt. Psykosehvisking er ingen behandlingsmetode, men en respektfull menneskemøtemåte som karakteriseres av åpen dialog og respekt for annerledeshet i øyeblikket. Formålet er ikke å slå tilbake psykotiske symptomer, men tvert imot å utforske forestillingene gjennom å fremme relasjonell trygghet mellom den som erfarer psykosen og menneskene rundt. Merete har en sammensatt bachelor i pedagogikk og helsefag, og toårig videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse fra NTNU. Hun har også egenerfaring med å ha psykoser, og har 25 års fartstid fra arbeid i pasientorganisasjoner. Merete jobber for tiden med en undervisningfilm med psykosehvisking som tema.

Astrid Weber, har siden 2008 jobbet som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, 7 år i DPS og siste 2 i Psykiatrisk avdeling og Fagutviklingsenhet. Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», medforfatter i fagbøker og i gang med master i praktisk kunnskap.»

 

Last ned invitasjon og program

Til påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.