Regional lanserings- og implementeringskonferanse

Konferanse , 08.10.2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus trer i kraft 1.januar 2019

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanse for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Konferansen vil være en felles arena for brukerorganisasjonene, ledere og beslutningstakere fra Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. 

Når og hvor

Dato
08.10.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Kontakt
Tarald Sæstad, Prosjektleder pakkeforløp Nordlandssykehuset
 
Mer informasjon
Tarald.Saestad@nordlandssykehuset.no  
For å lykkes med implementering er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørenderepresentanter engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av tid til å delta på konferansene.

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle pasientforløp gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning står sentralt. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Det er til nå utviklet syv pakkeforløp. Tre generelle forløp implementeres først og pasienter skal kunne henvises til disse fra 1. januar 2019. Pasienter kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019. Mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus finner du her.

Konferansen retter seg mot:
• Ledere og relevante fagpersoner innen psykisk helsevern og TSB i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF
• Fastleger, ledere og ansatte innen psykisk helsetjenester, rusarbeid og tjenester for barn og unge i kommunene.
• Politikere med interesser og ansvar for psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rustjenester i kommuner og fylkeskommuner
• Bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus
• Interesseorganisasjoner

Program
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.30 Velkommen V/ Helsenord RHF
09.35-10.00 Et løft for sterkere brukerinvolvering (H-Dir)
10.00-10.15 Pause og kaffe
10.15-11.30 Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med
                       innføring av pakkeforløpene v/Helsedirektoratet (H-Dir)
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Presentasjon hvert de tre generelle pakkeforløpene (H.Dir)
13.15-14.00: Lokale praksiseksempler
14.00-14.15: Kaffe og kaker
14.15-14.45 Somatisk helse og levevaner, hva blir ny praksis
14.45-15.20 Veien videre og implementering i praksis
15.20-15.30 Avslutning

Deltakelse på videolink

Konferansen vil streames direkte. Psykisk helse og rus er et stort tjenestefelt i regionen med svært mange ansatte. De som ikke får anledning til å delta i festsalen i Bodø, inviteres til å overvære konferansen gjennom videolink på sitt lokale DPS/SPHR/BUP.

Salten DPS
Kontaktperson og påmelding: Ian Dawson:
Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no

Lofoten DPS
Kontaktperson og påmelding: Avdelingsleder Desirèe Høgmo:
Desiree.Iselin.Hogmo@nordlandssykehuset.no
Husk å skrive at det gjelder Lofoten

Vesterålen DPS
Kontaktperson og påmelding: Avdelingsleder Desirèe Høgmo:
Desiree.Iselin.Hogmo@nordlandssykehuset.no
Husk å skrive at det gjelder Vesterålen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland Brønnøysund
Kontaktperson og påmelding Grete Andreassen:
Grete.andreassen@helgelandssykehuset.no
Husk å skrive det gjelder Brønnøysund

Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Kontaktperson og påmelding Jeanette Cathrin Pedersen:
Jeanette.cathrin.pedersen@helgelandssykehuset.no

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Kontaktperson og påmelding Børge Nordås:
Borge.nordas@helgelandssykehuset.no

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland Sandnessjøen
Kontaktperson og påmelding Grete Andreassen:
Grete.andreassen@helgelandssykehuset.no
Husk å skrive det gjelder Sandnessjøen.

Eventuelt kan du følge med på PCen fra ditt eget kontor.
Link til livestream: https://companycast.live/webcast/2e342siu/

 
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.