Revmakurs, Bodø

Gruppeopplæring , 5 ganger i året , Revmatologisk poliklinikk, Bodø, Lærings- og mestringssenteret

Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisartritt eller Ankyloserende Spondylitt og deres pårørende.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Revmatologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
5 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
  
 
Arrangør
Revmatologisk poliklinikk, Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med erfarne brukere fra Norsk Revmatikerforbund 
Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant, sykepleier, ergoterapeut, sosionom og Norsk Revmatikerforbund,  
Kontakt
Kursleder:
Marthe Restad
E-post: Marthe.Restad@nordlandssykehuset.no
Telefon: 902 55 991
Telefontid: 8.30 -10.00 og 12.30 - 15.00

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68

  
 

Kursdatoer

Kursdatoer 2019:

23. -25. Januar

24. - 26. April

22. - 24. Mai

26. - 28. September

13. -15. November

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid, med en ettermiddagsaktivitet den ene dagen. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta på kursets første dag.

Vi utarbeider en felles lenke med informasjon om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper. Her vil du finne informasjon om reise, opphold og fri fra arbeid  for å delta på kurs. Inntil videre kan du bruke disse lenkene:

Reiseutgifter:

Pasientreiser

Oppholdsutgifter:

Kost og overnatting

Fri fra arbeid for å delta på kurs:

NAV

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Kosthold. Fysisk aktivitet og sykdom. Seksualitet og samliv. Utfordringer i dagliglivet. Hjelpemidler. Rettigheter. Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom. Mestring av smerte og utmattelse. Mentale verktøy. Brukererfaring.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Mestringskurs for deg med leddgikt, psoriasisleddgikt eller spondyloartritt-Bekhterevs sykdom.pdf

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser.

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk revmatikerforbund

Studieforbundet Funkis

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.