Revmakurs, Bodø

Gruppeopplæring, 5 ganger i året, Revmatologisk poliklinikk, Bodø

Tre dagers lærings- og mestringskurs for voksne personer med revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt (psoriasisleddgikt) eller spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) og deres pårørende.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Revmatologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i de tilfeller hvor pasienten selv ikke skal delta.

Dersom du allerede er under oppfølging på Revmatologisk poliklinikk, kan du ta direkte kontakt for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
5 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
  
 
Arrangør
Revmatologisk poliklinikk, Bodø
i samarbeid med erfarne brukere fra Norsk Revmatikerforbund 
Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant, sykepleier, ergoterapeut, sosionom og Norsk Revmatikerforbund,  
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Marthe Restad
E-post: Marthe.Restad@nordlandssykehuset.no
Telefon: 902 55 991
Telefontid: 8.30 -11.00

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14

  
 

Kursdatoer

Kursdatoer 2020:

29. -31. Januar

3. - 5. Juni Utsatt pga smitteforebygging for coronavirus 

23. -25. September

4. -6. November

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid, med en ettermiddagsaktivitet den ene dagen. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta på kursets første dag.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Kosthold. Fysisk aktivitet og sykdom. Seksualitet og samliv. Utfordringer i dagliglivet. Hjelpemidler. Rettigheter. Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom. Mestring av smerte og utmattelse/fatigue. Mentale verktøy. Brukererfaring.

Målsetting

Målet med kurset er at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å håndtere livet med revmatisk sykdom.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs, Revma

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser.

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Revmatoid artritt ved Nordlandssykehuset

Behandlingsinformasjon om Psoriasisartritt ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbund

Studieforbundet Funkis

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse


Fant du det du lette etter?